Elvytys tulee aloittaa potilaalle, joka on reagoimaton eikä hengitä normaalisti. Yleinen hätänumero 112

Defibrillaation merkitys.

Sairaalan ulkopuolisen sydänpysähdyksen ilmaantuvuus on suomalaisen tutkimuksen mukaan 51/100 000 asukasta vuodessa. (Linkki tutkimukseen)

Sairaalan ulkopuolella kammiovärinä on ensimmäinen rekisteröity rytmi 30–50 %:lla potilaista.

Tiedätkö missä lähin defibrillaattori sijaitsee?

Potilaan selviytymiseen kammiovärinästä vaikuttaa suoraan aika kammiovärinän alusta siihen, kun ensimmäinen defibrillaatioisku on annettu.

Jos defibrillaatio annetaan 3–5 minuutin kuluessa kammiovärinän alusta, jopa 50–70 % potilaista selviää.

Maallikkodefbrillaattoreiden sijoittaminen julkisille paikoille kaikkien käytettäväksi pienentää viivettä defibrillaation antamiseen.

Kuinka laitetta käytetään?

AED defibrillaattorit ovat kouluttamattomienkin maallikoiden käytössä tehokkaita ja turvallisia. Koulutus lisää todennäköisyyttä käyttää laitetta todellisessa tilanteessa ja parantaa elvytyksen laatua.

Jos toimin väärin?

Maallikot jättävät monesti peruselvytyksen tekemättä koska pelkäävät tekevänsä jotain väärin. Neuvova defibrillaattori ohjeistaa toimimaan niin defibrilloitavan kuin defibrilloimattoman rytmin kanssa. Peruselvytys ja defibrillointi on yksinkertaisia ja turvallisia toimia joilla voidaan ihmishenki pelastaa.

Kuka vaan, koska vaan….

Äkillisen sydänpysähdyksen voi saada kuka tahansa iästä riippumatta, mutta riski kasvaa iän myötä. Noin puolessa tapauksista sydänpysähdys iskee yllättäen ilman ennakko-oireita.

Yleisötilaisuuksissa ja urheilutapahtumissa kiinteät ja mukana kuljetettavat defibrillaattorit parantavat myös selviytymistä elottomuudesta.

Tarvitseeko meidän hankkia defibrillaattori?

MediSkills henkilökunta voi tulla paikanpäälle esittelemään myynnissä olevaa laitetta ja tarvittaessa, yhdessä arvioidaan teidän tarve laitteelle.

Defibrillaattorin käyttökoulutus kuuluu aina laitteen myyntihintaan.

Sopivilla lisätarvikkeilla saadaan defibrillaattori sijoitettua vaikka ulkotiloihin. Tai laitteen saa sijoitettua kaappiin joka hälyttää lisäapua paikalle kun kaappi avataan.

ZOLL AED Plus defibrillaattori

ZOLL AED Plus on kestävä, helppokäyttöinen ja yksi markkinoiden suosituimmista defibrillaattoreista. 

ERC:n vuoden 2010 suosituksissa suositellaan, että elvyttäjät painavat voimakkaasti vähintään 5 senttimetrin syvyyteen (mutta ei syvemmälle kuin 6 senttimetriä) vähintään 100 painelun tahdilla minuuttia kohden.

Mutta mistä voi tietää, että saavuttaa tuon syvyyden ja tahdin?

Tämä ei ole arvailun asia – tämä pitää tietää. ZOLLin patentoidut elektrodit mittaavat elvytyksessä annettavien painallusten nopeutta ja syvyyttä. Laitteen ääni kertoo koko ajan, onko elvytys tehokasta ja oikeanlaista. Laite ohjaa tarvittaessa elvyttäjää toimimaan oikein ja tehokkaasti.

Huoltovapaa laite

ZOLL AED Plus ‑defibrillaattorissa käytetään edullisia ja ympäristöystävällisiä paristoja. Paristot on helppo vaihtaa itse, ja ne kestävät valmiustilassa viisi vuotta. Myös elektrodien käyttöikä on viisi vuotta. Siten huoltokuluja aiheutuu valmiustilassa vain paristojen ja elektrodien uusimisesta viiden vuoden välein.

Laitteen toimintakunnon silmämääräinen tarkistus onnistuu keneltä vain.