Työpaikan ensiapuvalmius

Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajan huolehtimaan, että työpaikalla on riittävä ensiapuvalmius työn luonne, työntekijöiden määrä ja työolosuhteet huomioon ottaen. Ensiapukoulutetulla ja riskitietoisella henkilöstöllä ennaltaehkäistään mahdollisia työtapaturmia, sekä vähennetään tehokkaasti tapaturmista aiheutuvia sairauspoissaoloja. Työpaikan ensiapuvalmius kertoo myös kuluttajalle, että yrityksessä panostetaan asiakasturvallisuuteen.

MediSkills toteuttaa riskinarvioon ja työsuojelun toimintaohjelmaan perustuvan työpaikan ensiapusuunnitelman laatimisen, riittävän ensiapuvälineistön varaamisen, sekä henkilöstön ensiapukoulutuksen – laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Mediskills Workplace -valmiuspaketti sisältää:

– työpaikan ensiapusuunnitelman laatiminen / päivitys

– työpaikkakohtainen ensiapukoulutus

– määräysten ja vaatimusten mukaiset ea-välineet ja -varusteet

– ammattimainen ensiapupäivystys tilanteen niin vaatiessa.

Lisätietoa työpaikan ensiapuvalmiudesta, määräyksistä ja vaatimuksista löydät täältä.

Tarjouspyyntö

Yleisötapahtumien ensiapuvalmius

Tapahtuman järjestäjä vastaa yleisötilaisuuden turvallisuudesta ja ensiapuvalmiudesta. MediSkills toteuttaa yleisötapahtumien ensiapupäivystyspalvelut laaditun EA -suunnitelman mukaisesti paikalliset ensihoitoresurssit huomioon ottaen. Ensiapuvalmius suunnitellaan tapahtuman luonteen ja laadun, yleisömäärän ja -profiilin, sekä tapahtumapaikan ja -ajankohdan mukaan vastaamaan viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.

Kaikki ensiapupäivystäjämme ovat kokeneita ensihoidon ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä*.

MediSkills Events -valmiuspaketti sisältää:

– tapahtuman ensiapusuunnitelman laatiminen

– tapahtumahenkilöstön ensiapukoulutus tarvittaessa

– EA -päivystäjäkoulutus

– määräysten ja vaatimusten mukaiset ensiapuvälineet ja -varusteet

– EA -päivystäjät*

– EA -koulutetut järjestyksenvalvojat

Tarjouspyyntö

Vapaa-ajantoimien ensiapuvalmius

Eräjormat ja venekerhot tai marttakerhot yms yms…

Referenssit